subland-mark

Jsme ryze česká soukromá stavební společnost. Stavíme na bohatých zkušenostech, kořeny naší činnosti sahají až do roku 1993.

Provádíme komplexní stavební práce a rekonstrukce včetně staveb na klíč. Od průmyslových staveb, komerčních objektů, po rodinné domy a drobné stavby. Realizujeme inženýrské sítě, protlaky pod komunikacemi, výkopové práce a velkoprostorová důlní díla.

Předmět Činnosti

 • Stavební činnost
  Komplexní Stavební činnost

  Realizujeme stavební práce, rekonstrukce a stavby na klíč. Od průmyslových staveb, komerčních objektů, po rodinné domy a drobné stavby včetně realizací inženýrských sítí.

  - Stavby: rodinné domy, administrativní budovy, průmyslové objekty
  - Rekonstrukce staveb
  - Zpevněné plochy: chodníky, dlažby, vozovky a komunikace, parkovací plochy
  - Inženýrské sítě: výstavba a rekonstrukce kanalizace, vodovodní řády, pokládka kabelů, plynovody
  - Odstraňování staveb a jejich změny

 • Protlaky pod komunikacemi
  Protlaky pod komunikacemi od průměru DN 250mm

  Protlaky pod komunikacemi, kolejovými svršky a vodními toky realizujeme již od samého počátku podnikání, za tuto dobu jsme zavedli řadu vlastních technologií a postupů. Zajišťujeme kompletní dodávky protlaků od průměru DN250 až po DN1400 včetně délek nad 30m a to i technologií bez nutnosti koncových jam, včetně vystrojení startovacích, případných koncových jam a jejich pažení. Pro maximální přesnost probíhá postup s využitím technologie navádění laserem.

  - Protlaky pod komunikacemi, kolejovými svršky a vodními toky
  - Protlaky s ocelovou chráničkou do průměru DN1400 i nad 30m
  - Protlaky s vnitřním vystrojením ( Hobas, PVC, Ocel, Beton, Kamenina )

 • Důlní díla / hloubení
  Ražba a hloubení Důlních děl

  Realizace velkoprostorových důlních děl, štol, kolektorových sítí, ražených kanalizačních sběračů, vodovodů a energokanálů v různorodých geologických podmínkách.

  - Hloubené jámy a šachty
  - Hloubené studny
  - Prokopávky a prorážky
  - Ražba štol a tunelů
  - Kanalizačních sběrače
  - Kolektory

 • Sanace / Injektáže
  Sanační práce, injektáže a izolace

  Provádíme sanace stok, sběračů a přivaděců. Izolace a injektáže podzemních objektů a čističek odpadních vod, včetně obytných prostor, sklepů a garáží.

  - Sanační práce
  - Sanace stok, sběračů a přivaděčů
  - Izolace budov, šachtic a podzemních objektů, včetně ČOV
  - Injektáže průsaků objektů ( sklepy, garáže, obytné prostory, podzemní objekty )

 • Ostatní
  Ostatní činnosti

  Provádíme jádrové vrtání do průměru 1000mm, řezání drážek a otvorů diamantovou technikou. Tato technologie umožňuje provádění čistých řezů s minimalizaci odpadu a prašnosti, je vhodná pro použití pro všechny běžné stavební materiály. Disponujeme širokým dílenským vybavením včetně svařovací a obráběcí techniky.

  - Jádrové vrtání diamantovými přípravky, až do průměru 1000mm
  - Řezání a drážkování diamantovými kotouči
  - Svářečské práce
  - Výroba přípravků a konstrukcí

Proč realizovat Váš projekt s námi?

Odbornost a Zkušenosti

Stavíme na mnoholetých zkušenostech a odbornosti. Veškeré práce jsou prováděny proškoleným personálem za dodržení patřičných technologických postupů.
Zaručujeme tak kvalitu dodávek na vysoké úrovni.

Kvalita a Spokojenost

Dbáme na kvalitu a spokojenost. Veškeré práce realizujeme s ohledem na potřeby a požadavky zákazníka. Profesionálním přístup, otevřená komunikace a individuálními řešení, to je to co nás odlišuje od ostatních.